Welcome To Bromma Thai House Website

 

Swedish
German
Thai
French
English

คลิกที่รูปเพื่อดูอพาร์ทเม้นท์
 

 

บ้านที่ป่าตอง
อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า
เช่าระยะยาว

โรงแรม บรอมม่า เกสเฮาส์
มีอพาร์ทเม้นท์และห้องให้เช่า
เช่าระยะสั้นและระยะยาว

   
บ้านที่ป่าตอง
อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า
เช่าระยะยาว
บ้านที่ป่าตอง
อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า
เช่าระยะยาว
   
 
บ้านที่กะทู้สำหรับเช่า
10,000 บาทต่อเดือน
เช่าระยะยาว
 
 
ถ.นาใน 245/8, ต.ป่าตอง , อ.กะทู้ , จ.ภูเก็ต 83150 โทร. +66 (0) 89-2909567